Višnja (Prunus cerasus) je vrsta drvenastih skrivenosemenica, i naziv za njene plodove (koji se koriste u ljudskoj ishrani kao voće). Pripada familiji Rosaceae, rodu Prunus (kao i badem, breskva, šljiva, kajsija), a podrodu Cerasus. Prirodni areal rasprostranjenja obuhvata veći deo Evrope i jugozapadnu Aziju.Višnja se gaji na savremenim plantažama i njeni plodovi se koriste za spravljanje: sokova, džemova, kompota, slatka od višnje, ili se u smrznutom stanju čuva za spravljanje raznih poslastica (kremova, sirupa, sladoleda…). Pored toga od višnje se pravi i rakija (višnjevača).
Poreklo: Višnje su poreklom je iz Male Azije i u Grčku je preneta pre nove ere a pratilac je trešnje. Gaji se u Evropi i Americi. Kod nas se gaji kao plantažno voće i što je najčešći slučaj kao voće na okućnici.
Broj soti višanja koje se mogu naći na tržištu je dosta velik. Pri odabiru sorte potrebno je da se informiše o tome koja je podloga korišćena prilikom kalemljenja.

  • Oblačinska – verovatno najpoznatija, ova sorta daje plodove koji su nešto sitniji. Samooplodna je, cveta polovinom aprila a sazreva polovinom juna meseca.
  • Čačanski rubin – plodovi su krupni, okrugli i tamno crvene boje. Plodovi zore krajem 6 meseca i početkom 7 meseca.
  • Šumadinka – sazrevaju u prvoj polovini jula, ova sorta je poreklom iz Srbije. Plodovi su krupni, stabla budu polupatuljasta što omogućava lakše branje.
  • Reksele – plodovi budu zreli krajem jun meseca. Poreklom je iz Nemačke i spada u samoplodne sorte.
  • Hajmanova konzervna – plodovi su srednje krupni a sorta je samooplodna.
  • Kaleris 14 – plodovi sazrevaju početkom jula meseca i srednje su krupni. Samooplodna je, koristi se kao industriska i kao stona.
  • Kaleris 16 – ovde su plodovi budu srednje krupni i stižu krajem juna ili početkom jula.
  • Meteor – poreklom je iz SAD-a(ponegde se navodi iz Mađarske), plodovi budu zreli u prvoj polovini juna. samooplodna sorta koja omogućava da bude laka berba višnje.
    Marela

Kada se priča o višnjama obavezno se spomene i marela (marelica). To je hibrid između višnje i trešnje, te joj je stablo poput trešnjinog, dok plodovi podsećaju na višnjine. Sve što smo iznad bnaveli vezano za gajenje višnje, može i da se primeni pri gajenju marele. Jedina stavka koja je ističe ispred višnje i trešnje jeste veća tolerantnost kada je u pitanju monilija.