Trešnja raste kao samoniklo drvo, sama, ili u šumi s ostalim listopadnim drvećem a visoka je često i iznad 10 m. Iz samoniklog oblika razvili su se mnogobrojni uzgojni oblici trešnje. Kora drveta je glatka i odvaja se u vodoravnim trakama.Listovi su na rubu dvostruko pilasti, ovalni, s donje strane pahuljasti s dve žlezde na peteljci lista.Cvetovi se razvijaju u ču-percima i snježno su bijele boje.Plodovi su različite veličine, uglavnom crvene ili crne boje a nalaze se na peteljkama obično po 2 do 3 zajedno.

Trešnja može dostići visinu od 30 do 32 metra,a prečnik stabla može biti 50 ili više cm.Kora je svijetlo do tamnosmeđa sa karakterističnim horizontalnim linijama, koje vremenom sve više debljaju i na tim mestima se javljaju pukotine. Ispočetka, dok je drvo još mlado, linije se skoro i ne primjećuju, da bi s vremenom i kora zadebljala, a linije prelaze iu pukotine. Kora može i da se ljušti u horizontalne trake.Listovi su eliptičnog, odnosno više jajastog oblika, na obodu su testerasti, dugi oko 10, a široki oko 5 cm. Imaju karakteristične cvenkasto-smeđe žlijezde na peteljci, u blizini liske. Cvijet je bijele boje i nalazi se na dugoj peteljci. Pupovi su elipsoidni i zašiljeni, tamnosmeđe su boje i prekriveni sa više ljuspi.

Cvetovi se javljaju u velikom broju i gusto su raspoređeni i grupisani. Karakteristika cijele potfamilije, pa i trešnje, je građa cveta, koji ima jedan oplodni listić. U plodniku ima dva semena zametka, od kojih se često samo jedan razvija u seme. Plod je tipična monokarpna koštunica, loptast je i ima tamnocrvenu, ružičastu ili žutu boju. Prečnik mu je oko 1 cm, a u kulturnih sorti može biti krupniji. Plod trešnje je izuzetno mesnat i slatkog je ukusa.