Badem se može razmnožavati semenom ili kalemljenjem. Semenom se badem razmnožava isključivo radi dobijanja podloga za kalemljenje. Dugi način razmnožavanja badema, kalemljenjem je dobar jer se tako dobijaju biljke koje su verna kopija biljke sa koje potiču.
Mada stablo badema dobro podnosi zimske temperature i do – 25°C, cveto propadaju pri temperaturama od – 3°C. Kako se cvetovi badema otvaraju veoma rano sa temperaturom iznad 7°C, u kontinentalnim delovima se dosta često desi da se tokom cvedanja ili neposredno nakon njega pojavi mraz. U poslednje vreme se razvijaju sorte koje su malo otpornije prema niskim temperaturama.

Sadnja  badema bi trebala da se obavi u jesen, tako da bude gotova pre nego se temperaturi spuste previše nisko. U proleće je nazahvalno da se sadi pošto rano kreće sa razvojem. Rastojanje zavisi od tipa krošnje koju ćemo formirati i bujnosti same sotre, ali se okvorno vrte oko 6×6 metara. U proleće nakon sadnje se badem skraćuje na 90cm, a odstranjuju se pupoljci do visine od 70cm.

Kao osnovni tip formiranja krošnje kod badema se preporučuje piramidalni, ali se često koristi i kotlasti koji je isti kao i piramidalni, samo bez voditeljice. Dosta se često kod badema u toku leta izbojci na deblu i u krošnji, poželjno je da se oni ukljanjaju.