• 414
  • 415
  • 416

Dobro došli

Porodica je temelj za sve, pa za i ovaj posao kojim se mi bavimo. Naša porodična firma ima tradiciju dugu više od 50 godina. Naši proizvodi su nastali spojem mladosti i iskustva. Motiv naše firme je kvalitet pre kvantiteta.

O nama

Nalazimo se u Konjuhu izmedju Trstenika i Kruševca, Zapadnom Pomoravlju, regiji koja ima najbolje klimatske i edafske uslove za proizvodnju sadnog materijala, posebno najvažnijih voćnih vrsta kao što su šljive,trešnje,višnje,breskve, kajsije, jabuke, kruške, lešnik,orah i dr. Koristeći te uslove uz bogato iskustvo koje smo sticali generacijama proizvodimo najbolji mogući sadni materijal. Poznato je da ovaj kraj glavni proizvodjač sadnog materijala u Evropi. Voćarstvo je ovde oduvek bilo na prvom mestu i izdvajalo se od ostale proizvodnje a voćarski stručnjaci s’pravom kažu da je ovde srce kalemarstva i predvidjaju još veći napredak. Razviće voćarstava u svetu i velika rasprostranjenost voćaka tera nas da se razvijamo kao rasadničari uvodjenjem novijih sorti, povećanjem kvaliteta sadnog materijala uvodeći i razne hemijske promene. Svake godine imamo sve povoljnje cene i uz vrhunski kvalitet sadnica koje proizvodimo sve veći smo konkurenti i na svetskom tržištu. Ime našeg rasadnika čulo se u mnogim zemljanma Evropske unije i zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza. Uvek smo spremni da vam ponudimo sadnice vrhunskog kvaliteta. Omogućavamo vam ugovorene proizvodnje koje za sobom povlače popust i preko 30%. Pozivamo vas da dodjete do našeg rasadnika i lično se uverite u kvalitet našeg sadnog materijala.
Kvalitet postižemo korišćenjem najmodernije tehnologije i saradnjom sa poljoprivrednom stručnom službom Kruševac. U ponudi našeg rasadnika imamo sertifikovane sadnice svih vrsta. Matična stabla i majke mladice potiču iz zemalja EU (Holandija, Nemačka, Francuska), a sadni materijal koji se proizvodi u našem rasadniku je bezvirusan.
Naša primarna delatnost je proizvodnja voćnih sadnica lešnika i oraha. Spojem našeg iskustva i praćenjem evropskih standarda u našem rasadniku možete dobiti sve neophodne savete u vezi sa gajenjem voćnih sadnica.